Maski przeciwpyłowe – ochrona pracownika przed szkodliwymi warunkami pracy

Maski bhp to tania i skuteczna metoda poprawienia warunków pracy pracowników, którzy na co dzień narażeni na szkodliwe czynniki. Ochrona dróg oddechowych podczas wykonywania czynności służbowych zwiększa komfort pracy i zabezpiecza zdrowie pracowników. Maski przeciwpyłowe bhp używane są w wielu branżach, w których możliwe jest narażenie na działanie szkodliwych pyłów, między innymi w branży budowlanej, rolniczej, medycznej, górniczej oraz przy produkcji i obróbce wyrobów z drewna, kamienia i metalu.

Zastosowanie masek przeciwpyłowych

Praca w warunkach zapylenia jest nie tylko niekomfortowa dla pracownika, wywołując kaszel i problemy z oddychaniem, ale w dalszej perspektywie stwarza również wysokie zagrożenie zdrowia. Niebezpieczne cząsteczki często nie są widoczne gołym okiem, przez co pracownicy niestosujący środków ochronnych narażeni są na długofalowe skutki działania pyłu na ich układ oddechowy. Częstymi chorobami pojawiającymi się wskutek długotrwałego narażenia na pył są: zapalenia oraz obrzęki płuc i oskrzeli, astma oskrzelowa, pylica, a także różnego rodzaju alergie. W przypadku wdychania cząsteczek z materiałów rakotwórczych lub szkodliwych dla zdrowia wystąpić mogą obrzęki i nowotwory narządów układu oddechowego. Odpowiedni poziom ochrony dobrany powinien być do warunków pracy. Dobranie odpowiedniej maski ochronnej powinno być zależne przede wszystkim od formy zanieczyszczeń, na jakie narażony będzie pracownik oraz rodzaju i ilości substancji zawieszonej w powietrzu. Jednocześnie rodzaj maseczki powinien zapewniać pracownikom komfort użytkowania, by po pełnym dniu pracy nie powodowały negatywnych objawów na twarzy użytkownika. Konieczne jest również sprawdzenie, czy używane maski ochronne zapewniają odpowiednią swobodę oddychania, by osoba wykonująca pracę nie miała trudności z nabraniem powietrza.

Rodzaje masek ochronnych

Zależnie od stopnia zapylenia podczas wykonywania pracy stosowane mogą być maseczki o różnej klasie ochrony. Poszczególne klasy wyznaczają procentową wartość filtracji cząsteczek oraz maksymalną wielkość zatrzymywaną przez filtry. Maski przeciwpyłowe bhp o najniższej klasie ochrony, oznaczanej P1, zatrzymują ok. 80% szkodliwych cząsteczek, których rozmiar jest nie mniejszy niż 2 mikrometry. Kolejne klasy ochronne, oznaczane P2 oraz P3, zatrzymują odpowiednio 94% i 99,9% cząsteczek o rozmiarze powyżej 0,5 mikrometra. Odpowiedni poziom ochrony powinien być dobrany do warunków panujących podczas pracy. Różne branże wymagają innej ochrony, jednak najczęściej wystarczające zabezpieczenie zapewniają maski P1. Szczególnie kiedy stosowane są już w momencie kiedy pył nie jest widoczny gołym okiem, ale rodzaj wykonywanej pracy stwarza zagrożenie zapylenia wdychanego powietrza.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Polecane blogi